is toegevoegd aan uw favorieten.

De ademhaling, volgens het nieuwe scheikundige leerstelsel proeföndervindelyk verklaard.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

78 DE ADEMHALING.

lucht merklyk verminderen, 'er zal kooljlof-gaz geboren worden, en eenige droppen waters zullen zich aan de wanden van het glas verzamelen ; uit welke proef de Heer girtanner afleid, dat het Gaz Oxygéne gedeeltelyk door het aderlykebloed opgeflorpt word. —>

Zo wy echter het geen by deze proef plaats heeft van nader by befchouwen, zo ontwaren wy ras, dat, hoewel wy de opflorping van het Gaz niet ontkennen, dezelve echter niet zo groot zy, als de vermindering der lucht aanduidt, alzo de in ons geval gevormde koolzuure lucht, zich voor een gedeelte kan vereenigen met den watcrachtigen damp die het bloed van zich afgeeft, en door dezelve kan opgeflorpt worden; zo dat het ons voorkomt dat de vermindering die het Gaz Oxygéne in deze bewerking ondergaat, niet alleen aan de opflorping in het bloed toe te fchryven is.

Ten tweede. Onder alle de famenvoegingen van het Gaz Oxygéne in de werking der ademhaling is 'er geene, dewelke grooter en van meerder belang is, als die geene, by welke dit zuiver gedeelte des dampkrings zich verëenigd met de koolftoffe , die in het bloed aanwezend is. Wat wy door koolftof verftaan, hebben wy §. 33. te kennen gegeeven, op welke wyze deze koolflof zich met de zuivere lucht verëenigd, en welke vloeiftof hier uit geboren word, was het onderwerp der volgende regelen ; aldus beweezen wy op de fynthetifche en analytifche wyze, dat het Qaz Oxygéne by koolftof gevoegd, koolenzuur gaz,

QfOS-