Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ARNHEMS

HANDBOEKJE,

NAAM-REGISTER

VAN D E

Heeren Regenten, Hooge en Mindere Amptenaren, en andere Gequalirtceerde Perfoonen; zoo Provrntiaal als Quartierlyk, voor zoo verre binnen het Quartier van Veluwen redderen. Als meede ;

De Fun&iën der Heeren Schepenen, deGildemeefterSj Gemeenslieden, Borger-Vaandelen j en verder alle Be* dieningen binnen de Stad Arnhem. Gelyk ook;

Het afgaan en aankomen der Posten, het vertrekken der Wagens en Beurt-Schepen, van en na voorfz. Stad.

Voor het Jaar 1794-

Te ARNHEM,

By PAULUS NYHOFF, Boekverkoper in de Bakkerftraat.

Met Privilegie.