is toegevoegd aan uw favorieten.

Hedendaagsche historie of Tegenwoordige staat van alle volkeren; behelzende de beschryving der Vereenigde Nederlanden, en wel in't byzonder van Overyssel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van O V ERYSSEL. 105

ïendoorn , Holten , Kamperveen , Mafte-DoM«' broek , Olft , Raalte , Welfum , Wefep ,NBN' Wilshem > Wyhe en Ylfelmuiden: alsmede een aantal goederen van Vikaryen , van welken wy ook eene lyft zullen opgeven , met byvoeging van het weinige dat wy nopens dezelven hebben aangetroffen.

St. Magareten of Heer Engberts Vikary.

De Vikaryen van de huizen Gerner en Rechteren , twee Havezaten , van welken wy in 't vervolg zullen moeten fpreken.

De Vikary van het huis te Ommen.

De Lieve Vrouwen Vikary te Ommen.

De H. Geefts Vikary, en die van St. Antonius , welke beiden wy vermoeden zo wel als de voorgaande te Ommen te huis rp) • te behooren ; dewyl Lindebom (p) aan^-^'fc de kerk van dit fteedje drie Vikaryen toe-fXl?' fchryft: fchoon het ook wel zyn kan, dat wy daar in mistaften ; nadien de genoemde Schryver de tweede dezer Vikaryen niet van den H. Geeft , maar van 't H. Kruis noemt, en men, volgens deszelfs Vertaler, uit de lyften der Vikaryen zien kan , dat St. Antonius een in dezeftreken zo zeer be- co gunftigde Heilige geweeft is, dat 'er naauw-%^" lyks eene kerk of een kloofter te vinden vmptyent, ware , in welken niet een outer of eene^'g.0* u' kapel aan hem was toegewyd (q).

De Vikary van Averreeft, waar van wy nergens melding gevonden hebben dan in een fmeekfchrift, door de ingezetenen van dit Dorp, in 't voorfte gedeelte der jongft afgelopen eeuw , den Staten aangeboden , in 't welke zy verzoeken , dat eene VikaG 5 ry ,