is toegevoegd aan je favorieten.

Beknopte historie der onlusten in de Nederlanden. Sedert [...] 1780.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■1784.

oe BEKNOPTE HISTORIE de»

op mede gevar en, in hechtenis genoomen werd. Na dat door dit vuuren evenwel eea weinig ruimte gemaakt was, geraakte men wederom op mar.sch, en 'er werd iemand naa het Stadhuis gezonden, om de kleine Alarmklok te doen luiden, om niet alleen fpoedig hulpe te bekoomen, maar ook een menigte van 't volk naa hunne loopplaatfen elk by zyne Compagnie te doen gaan, het welk aanftonds ge» fchiedde; en dus geraakte de Wachthebbende Compagnie, ondereen aanhoudenden en zelfs vermeerderden aandrang langzaamerhand naa het Stadhuis, het welk, zoo goed als men kon, door den kleinen hoop Burgers bezet weid, eiKde twee gevangenen werden aan't Gerecht overgeleverd. Maar nauwelyks was de commandcerende Luitenant in de kamer der Heeren van de Weth gegaan, om verflag van zyn wedervaaren te doen, of daar werd bericht, dat men het niet langer uithouden kon door het fmyten met fieenen; waarop die Heer weder naa buiten ging, en het volk wenkte en verzocht terug te gaan, doch te vergeefsch, en wel ziende door het aanhoudend werpen met fleenen , dat' 'er geene redenen maar. kragtige middelen tegen dien woesten hoop moesten gebruikt, worden ; zoo liet hy wederom vuuren: en terwyl dit aan de eene zyde gebeurde, drong men van den anderen kant wederom Rerk aan.; waarom wederom een kaerel, met een Reen in de hand,

ge-