is toegevoegd aan uw favorieten.

Het verloren paradijs.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ELFDE GEZANG.

Aldus ftonden zy biddende i„ de aotmoedigfte houding, Vol berouw; want de vóórkomende genade van den ar* tel der barmhartigheid afdalende, „,m de verfteendheid van hunne hanen weg, en maakte nieuw wedergeboren vteeh, hetioosdeouuitfpteek.yke zucllt<5n,

geheds i„gaf, en «* » vleugelen der welfprekendheid teu hemel brag{.

^Ch hun fmeken was niet ais van gewoone bidders, 0f »«nne hede minder gewigtig dau toen in de faaeleeui¥ (^nder oud „ogthans 4an deze) Deukalion en de Ffi