is toegevoegd aan uw favorieten.

Het verloren paradijs.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 44« 5

kuisfclie Pyrrha voor liet altaar van Themis om herftelling van tiet verdronken snenschdom tókten. Huil gebed fteeg onmiddelijk teu Hemel, en wierd geenszins door nydige winden geflingerd of afgeleid ; het ging onligchame. lyk door de poorten des hemels, vervolgens door-den Middelaar bekleed niet wierook , die op het gouden altaar rookte, kwam het voor den troon des Vaders; met een helder gelaat bood hy het hem aan, en begon aldu.3 3yne bemiddeling:

Zie, Vadert welke eerfte vruchten de aarde draagt van uwe genade die gy den mensch ingeplant hebt! Deze auchten en gebeden, die ik, ais uw priester, in dit gouden reukvat* met wierook gemengd , voor u breng, zyn de vruchten van uw zaad, dat gy door vermurwing in hunne harten gezaaid hebt, vruchten aangenaamer va* fmaak dan hy die in het Paradys, vóór zynen val, ooit de heerlykfte boomen bid kurmen d en voortbrengen. Neig daarom uw oor naar zyne fmtkingen; hoor zyne ftomme auchten. Laat my, d«ar bet oazeker is met welke woorden hy moest bidden, my , als zyn voorfpraak, zyn verzoener ze