is toegevoegd aan uw favorieten.

Het verloren paradijs.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 447 >

voor hem verklaren. Alle zyne werken, goeden en boozen, neem ik op my, genen zal myne verdienste volkomener maken, en voor dezen zal myn dood betalen; Neem my voor hem, en ontvang in my den vredereuk van 'net menschdom Laat hem verzoend voor u leven, ten minften zyne getelde dagen, tot dat de dood (zyn vonnis , dat ik niet poog op te heffen, maar te verzagten ) hem in een beter leven zal cvergebragt hebben, waar allen die ik verlost heb in vreugd en zaligheid zullen wonen en één zyn met my, gelyk ik één met u ben."

Waarop de yader onbewolkt en helder aldus antwoordde: „ Alles wat gy voor den mensch verzoekt zy u toegedaan, myn Zoon! alles wat gy verzoekt was myn be« fluit. Maar ianger in het Paradys te wonen wordt hsa) door de wet, die ik de natuur gaf, verboden. Deze zuivere enfterfljke hoofdftotTen, die zich met geen grove, geen onharmonifche mengfels kunnen verbinden, werpen hem, nu hy befmet is, uit als droeslèiu in eene insge'yks befmette lucht en tot ftoflyk voedfel, waardoor hy het best tot de ontbinding, die de zonde in hem bragt, voorbe.