is toegevoegd aan je favorieten.

Grondbeginselen der menschkunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Mensch kunde. i6g alle anderen , vasthouden, en er geduuri* mede werkzaam zijn; fpruit daar uit voort, dat de Ziel, door eenige voorafgegaan zijnde omftandigheden daar toe aanleiding gekreegen hebbende, aan deeze Denkbeelden een zeer groot gewigt heeft bijgelegd, en er daarom fteeds mede werkzaam geweest is, tot zo lang, dat zij derzelver voorftelling in de Hersfenen, door de menigvuldige herhaaling, zo gemakkelijk en levendig gemaakt heeft, dat zij zig nu, ook zonder dat de Ziel het begeert, geduurig en onophoudelijk aan haar vertoonen. Dit veroorzaakt dan, I. eene Verduistering der overige Denkbeelden ; en II. eene fteeds dieper inwortelende verkleefdheid aan die Denkbeelden, die de Opmerkzaamheid der Ziel zo fterk naar zig trekken.

Om dit füort van Krankzinnigheid te geneezen, moet men bij de Zieken, door uiterlijke voorwerpen, [die op die te vast ingewortelde Denkbeelden geene betrekking hebben] fterke, aanhoudende, en levendige Indrukken veroorzaaken, om daar door de Opmerkzaamheid op deeze Indrukken te vestigen , en van die andere Denkbeelden, lang* ^aamei hand, af te trekken.

t $ § 13,