is toegevoegd aan uw favorieten.

Berichten van een groot maar onzichtbaar verbond, tegen den christelyken godsdienst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BYLAGEN. 141

zelve, benoemd kunnen worden, wijdlopig te ontvouwen. Dat het werklijk voorhanden is, behoeft geen bewijs, zoodra men flechts de losbandigheid overweegt, met welke alle openbare Magten gehoond worden, en de lompe ftrijdigheid eenig overleg waardig keurt, dat diezelfde menfchen, welke Koningen en Vorften voor overtollig verklaren, en hunne troonen met hunnen vergiftigen zwadder bezoedelen, ten zelfden tijde, enkele Vorften, die zij tot hunne oogmerken willen misleiden, maar die zij voor zwak genoeg houden , om in flaap gewiegd te kunnen worden, op de onbefchaamdfte en laffte wijze den wierook toezwaaijen. Doch, indien dit nog niet genoeg is ter overtuiging, befchouwe men flechts met een onbevooroordeeld oog de onfeilbare documenten, welke de tegenwoordige oorlog heeft opgeleverd, alleen de fchriften en handelingen dier talloze menigte, welke in de geweften aan den Rhijn, Goden het Vaderland ontrouw waren, en het gedeeltelijk nog zijn, en nog heden daadlijk aan deszelfs ondergang werken. Men zal verfchrikken, als men de flappen dezer menfchen ftaatkundig berekent en afmeet. Hier is het genoeg,

zich op de ondervinding te beroepen dat

'er een Plan van een groot famenhangend verbond

plaats heeft.

,, Dit fchandlijk verbond en deszelfs aanvoerers oefenen eene fouvereine heerfchappij over de Drukpers en haare voortbrengzelen. Deze bende noemt zich in het Brunswijkfche Journaal, ten trots van onze Vorften, hun vlak in 't gezicht,