is toegevoegd aan je favorieten.

De peinzende kristen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3<5 Gevaar van zelfsverheffing. woordigheid van Hem, die den hoogmoediger, wederilaat; hoogmoed volgt my in myne Godsdienftige eenzaamheid; wat ik buitenfluite, hoogmoed fluipt er in. Te midden van myne diepfte veroodmoedigingen laat zelfsverheffing zich zien ; ja, uit de veroodmoedigirg neemt zelfsbehagen aanleiding; dan wane ik iets te zyn; dan fnort my de gedachte voorby, of liever, dan poogt de gedachte post te vatten: Nu ben ik in Gods oog wat uit-

neemends. Bood hoogmoed, verbeelding van

iets te zyn in waardigheid en vermogen, bood die den voornamen tegenfland, by myne eerfte komst tot Kristus, die zuurdeesfem is er noch; en, had ik minder neiging, om my, wanneer ik het bedorven heb, tot op zekere hoogte voor te fchikken, en daar door Gods gereedheid, om my weder aantenemen,aan te wakkeren, gewis; raslcher kwam ik, en rasfcher werd ik geholpen. De beweegingen des inwoonenden hoogmoeds dryven voord op een' Jehu's draf, zy dryven onzinnig; zy ontzien geene omftandigheden; zy luisteren naar geene afradingen, hoe teder, hoe aandoenlyk die"ook

zyn mogen; zy breken door alles heenen.

Wie zou ooit verwagt hebbon, dat in een' tyd,

toen