is toegevoegd aan uw favorieten.

Eenvoudige gedagten over de [...] rechten van den mensch en van den burger, en over den eed op die rechten bij [...] decreet den 9. maart 1795. gevorderd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

74 EENVOUDIGE GEDAGTEN OVER DE

macht haar gezag misbruikt. Zou men dan niet mogen beloven getrouwheid aan de oppermacht, om dat het gebeuren kan , dat die belofte ten bezware of nadeele van den belover misbruikt word?

Men merke aan, dat ik, met de verklaring der rechten van den mensch, tot het burgelijke te bepalen, met voor hebbe te beweeren , dat de Burgerlijke Macht nooit de Kerkelijke is te na gekomen, of niet re r,a kan komen. Maar a posfe ad esfe non valei ik latio. Het is niet genoeg, dat iets kan gebeuren, maar het diende volkomen waarfchijnlijk zijn, als men met gezond oordeel zich daarna zal regelen-

De voorbeelden dan, welken de Memorie li. bladz. 9. aanvoer: van Jofeph tl. van zijnen Broeder &c. wat bewijzen die doch? Moet ik den Schrijver toevoegen, dat hij de zevende regel: Nil fequitur geminh. vergeten is? Dus zeg ik: al konde hij nog zo veele voorbeelden aanhalen, dat die hier niets bewijzen. Maar hij moest bewijzen, dat onze Repnefentanteti duidelijk bedoelden , de rechten onzer Kerk aan te randen , en te na te komen.

Wanneer de H, Paulus met zo veel ernst, de gehoorzaamheid predikt aan de waereldlijke Overheid vond hij geen bedenking of zwarigheid hierin, dat dê Hei ienfche Keizers den gelovigen konden beveelen voor de afgoden wierook te ftroijen. Ik geloof ook niet dat de H- Paulus zou geaarzeld hebben , de belofte* van getrouwheid aan den Keizer met eede te bevestigen. Waarom? het geen hij beloofde, was alzins rechtvaardig, en plichtig; en hie.öp heeft de Eeddoender ook maar te zien. , Wilt derhalven de Eedvrager, op de gedaane belofte, iets ongeoorloofds vergen, dan misbruikt hij de belofte, en deze belofte, verbind daartoe den belover geenzin*. 7 Vetönderfteld nu} dat de Reprafcntaoten allen De¬

ïsten