Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XLII

houden, hare drift èh kracht, voedt en vermeerdert: Stel U dus het algemeen welzyn als het eenigfte but of doelwit voor: Doe u best om 'er eene Pasfie van te maaken in de ziel van uwe Militairen, en wees als dan verzekerd, gerust en ferm zullen zy den dood onder de ogen zien.

VII.

Over de Kunst om de Troepen PASSIê'n in te boezemen.

Wat is de Kunst, om de Pasfiën of Driften gaande te maaken?

Het is het Talent, om aan de Taal, die haar eigen is, alle kracht en aandrang te geeven, die 'er vereischt worden, om ze in het hart eenen diepen indruk te doen maaken. Deeze kunst kan men door geene leeringe of onderwys verkrygen ; zy is een waardig gefchenk van de Natuur, en ook even vry als zy zynde, is zy boven alle Reegelen verheevcn, en-wordt ons door de Pasfiën zelve geleerd, en daar de Jcerkfte manier van ze te gevoelen, de allerbeste Les zy; die men ons geeven kan , is veel al die geene, -die in de Theorie van deeze Uunst het meest gevorderd is , dikwyls een allerflecjits Meester in de Praclyk. Ie-

Sluiten