is toegevoegd aan uw favorieten.

Myne droomen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C X.

fchikt moge zyn, zo weinig voegt zy vooreen arm, zwak en onbefchaafd Volk, waar van de Leeden, geene kunsten, noch nyverheid, noch middelen bezitten; om ze in den boezem hunner Familien bezig te houden en werkzaam te doen zyn.

CLXXVIII.

De meest in zwang gaande misflag der Menfchen is, dat zy van de grootheid hunner gezach oordeelen, naar maate van het misbruik dat zy 'er van maaken.

CLXXIX.

Het Menschlyk hart zet trapsgewyze de deur voor de ambitie of eerzucht open: Een eerst behaald voordeel noopt hetzelve om een tweede te erlangen.

CLXXX.

Zelden is een Volk verftandig en wys genoeg, om den voorfpoed te wantrouwen, en denzelven als een weezentlyk begin vari verval en vermindering aan te zien.

CLXXX1.