is toegevoegd aan je favorieten.

Reize door Europa en het oosten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN HET OOSTEN.

£17

verst, doch in Siena het aangenaamst uitgefproken. Te Toskane fpreekt men fterk door de keel: dit komt, naar men gelooft, van de ligging des lands tusfchen bergen en heuvelen.

Van Siena tot Acjua- Pendente is de weg ongemaklijk en vol kézelfkenen, die van de omliggende akkers daar op geworpen worden. De laatstgemelce oord is eene kleine ftad, alwaar reizigers wégens de onbeleefdheid en fchelmerij der inwoners op hunne hoede moeten wézen. Tusfchen beide ftéden ligt Radicofani, eene Toskaanfche grensvesting, naar den kant van den kerklijken ftaat, op eenen hoogen berg, die zowel opwaard als naar benéden verfcheiden Italiaanfche mijlen lang , en zeer moeilijk om te bereizen is, inzonderheid met rijtuig, en ongetwijfeld voor dezen vuur uitgeworpen heeft, doordien hij aan alle zijden met lava of asch bedekt is,. Op den weg van AquaPendente naar Monte Fiascone, een fteedje, dat op eenen berg ligt en beroemd is wégens deszelfs balzemagtigen rouskadellenwijn, komt men voorbij de Lago di Bolfena , een aanzienlijk meir, dat waarfchijnlijk de opening van eenen volkaan is geweest, wijl overiil op de omliggende hoogten lava gevonden word. In de nabuurfchap zijn heete en koude zwavelagtige wellen. Tusfchen Viterbo en Rome reist men voorbij veele bergen en twee kleine meiren, waarvan het eene Bulicame, en het andere Bracciano heet: uit het laatfte gaan voortreflijke waterleidingen naar Rome. Deze meiren en bergen fehijnen insgelijks van volkaanen derzelver oorfprong te hebben, want men ziet hier alom asch en lava. Op dezen weg ontdekt men ook overblijfzels der oude Via Flaminie, O S