is toegevoegd aan je favorieten.

Reize door Europa en het oosten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN HET OOSTEN.

819

antwoord van het orakel te Delphos op de vraag naar de oorzaak van hunne rampfpoeden, gereed waren geweest, om het meir op den Albanifchcn berg, welke omtrent twee Zweedfche mijlen van Rome ligt, afteleiden. Ik vraag , hoe dit mogelijk geweest zij? De oevers zijn zeer hoog, en het was mij onmogelijk, ergens een lpoor van het afgraven te vinden. De diepte ftaat met zijne hoogte in?venrédigheid. Het is een belachlijk voorgéven van de inwoners van een nabijliggend dorp, dat dit meir geen grond heeft. Het heeft egter eene diepte van 360 voet, en fchijnt de opening van eenen volkaan te zijn, wijl de ganfche berg met asch en lava bedekt is. Hier bij valt mij de plaats bij livius in: nuntiatum est, in mente Albano fop'uies pluisfe [men kreeg tijding, dat het op den Albaaufchen berg fteenen geregend had.] Ik was nieuwsgierig, om de ftad Albano te zien, wijl hier eertijds de ftad geftaan heeft, welk? ouder dan Rome, door ascanius aangelegd, en zo beroejnd was wégens het gevegt tusfchen de drie horacen en de drie kukiacen. Op het veld en de bergen rondom Rome vind men overal duidelijke merktékenen van vuurbrakende bergen. — Schoon de diepte en de oevers van den Tijber niet aanmerklijk zijn, overtuigen zij mij egter van de onwaarheid van het verhaal, dat het klein eiland, benéden den Monte-Janiculo, in den vloed liggende, ontftaan is van het ftroo, dat van het Tarquinisch veld dreef, zig hier met zand vermengde, en zo bleef hangen. Zommigen géven voor, dat de Tijber eertijds tot aan het Sachettisch paleis ging, het welk wel honderd fchréden daarvan verwijderd is; ik weet niet,, welke gronden zij daarvoor hebben; ondertusfchen