is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling over de breuken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over dé BREUKEN. 143

Breuk, en maakt het inbrengen gemakkelijker. Dit wordt door veelvuldige ondervindingen , der aanzienlijkfte en voornaamfte Heelmeefters beweezen. ■ Men kan deeze koude middelen op tweederleie wijzen gebruiken. Of men giet ijskoud water, plotslijk en onverhoeds op de Breuk. De hevige fchudding van het geheele Lighaam, die 'er ogenblikkelijk op volgt, en de algemeene ftuipagtige beweegingen, bewerken fomtijds op het zelfde ogenblik, dat de Breuk terftond ingaat. Op deeze wijze genas die oude Vrouw, waarvan de Heer petit in zijn Traité des Maladies Chirurgicales, T. II. p. 3.3 & fpreekt, haaren Kleinzoon. Men dagtdeKonsr.bewerking te verrigten, toen de Grootmoeder des Lijders zig hardnekkig tegen dezelve aankantte , en verzekerde, dat zij den Lijder zou geneezen. Zij liet hem naakt op den grond liggen, met de Beenen van elkander verwijderd, en ftortte plotslijk en onverwagt eenen geheelen emmer vol ijskoud water over de Breuk uit; en op het oogenblik ging dezelve terug. De Heer arnaud verlaat zig zo zeer op deeze Geneeswijze, dat hij zegt: als dit Middel niet baat, dan helpt 'er niets.

De tweede wijze waarop men het koud water gebruikt, komt mij voor kragtiger en zekerer te zijn. Men bevogtigt agt of twaalf dikke Drukdoeken met ijskoud water, en bedekt daarmede de geheele Breuk. Ieder kwartier uurs, of zo dikwils men merkt, dat de opgelegde Drukdoeken warm worden, legt men andere ijskoude Drukdoeken aan. En op deeze wijze vaart men enige uuren voort. Merkt men. dat de Breuk kleirer wordt, dan verrigt men de Taxis^ dat dan doorgaans gelukt. Slaagt dit niet, of wordt de Breuk niet kleiner , dan houdt men met deeze Geneeswijze nog enige uuren aan, en wel zo lang, cot men reden heeft om te denken, dat men van

dg-