Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PHILOSOPHÏE

ÜER TOLLEN EN BaLLËN*

O F

HET NEWTONIAANSCHÈ ZAMENSTEL

TAN

WYS BEGEERTE*

Gefchikt naar de vatbaatbeid der Jeugd , en ook Toor eerst beginnende in de Wetenfcbap i gemeeozaara en vermaakelyk gemaakt doot Voorwerpen, welke aan baat zeer wei bekend zyn:

BeftMDde in «ES LESSEN j doot

3TOM- TELESCOPE. A- M-

By een verzameld en in orde gebngt ten nutte dei Jeugd, en met verfcheide Kopere Plaatjes} tet opheldering* en bevestigïnge der voorgefteide Leeringen, voorzien,

Doot den HEER

j. N E W B Ë R y-

Naat den Tweeden Druk uit bet Engelscb Vett taald, en met eenige aantekeningen vermeerderd door * * ,

te MIDDELBURG, By WILLEM ABRAHAMS, MDCCLxxxiUf

Sluiten