is toegevoegd aan je favorieten.

De zot van aanzien, of De historie van Hendrik graave van Meerland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ZOT van AANZIEN". 283

tenger nieuwe behoeftens zal voortbrengen , noch fteeds aanwasfsnde begeertens.

Zao lang onbeproefde begoogelingen , zoo lang nooit gefmaakte vennaaken , zoo lang nieuwe voorwerpen voor onze verbeelding gebragt konnen worden, onder onze vuurige navorfchingen naar aardsch geluk, zullen de wenfehen ons ongeduld om het te bezitten doen ontvlammen ; naar mats van dat ongeduld , zullen onze pogingen worden aan« gewend ; naar mate van zulk eene aanwending zullen de banden van wet en pligt verbroken , en met voeten getreden worden, en naar maate van de kragteloosheid der redelyke verbintenisfen , zullen alle foorten van bedrog en geweld, van ongebondenheid en bedorvenheid, van Ligtmisfery en ver. wildering, in de waereld de overhand kiygen.

Vr. Uit het geen gy gezegd hebt, zou ik befluiten dat een mensch van rykdom aanzien en vermogen , de minst driftige en deugdzaamfte aller fchepzelen is; voor zoo verre hy reeds in het bezit is van dat geene , waar

na