is toegevoegd aan uw favorieten.

De zot van aanzien, of De historie van Hendrik graave van Meerland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

234 De ZOT vam AANZIEN.

reis van drie uuren , als uw geleerde my tn een reis van dertien Jaar en hebt doen winnen ; ik verlaat u zoo als gy my verlatten hebt; juist daar wy elkander eerst vonden.

Uwe hiftorie, zeide Mr. Fenton , is vermakelyk en wel gepast, zy herinnerd my eene aanmerking die door Hendrik de vierde van Frankryk gemaakt werd, en tot dit zelfde onderwerp behoord.

Een zeker Regter van een Geregtshof in dat Koningryk , was op de bank grys geworden, ei zeer geëerbied om de talTooze vonflisfen die hy uitgefprooken had , welke alle geoordeeld werden naar de volkomenfte maat en regel van billyheid gefchikt te weezen. Zy die verfcheiden Procesfen gewonnen hadden verhieven zyn oordeel en regtvaardigheid tot de ftarren: zelfs de verliezers erkenden dat zy geen regt hadden zich te beklaagen. Het gerugt van zyne wysheid en opregtheid bereikte den throon ; de vorst was nieuwsgierig eenen regter te zien van zoo byzonder een fmaak en carafter ; hy zond om hein, onder voorgeeven van hem te bedanken voor

dc