is toegevoegd aan uw favorieten.

Hendrik Stillings huislijk leven.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 248 )

óeeze eenen post van Kamerraad te W —, en wierd naderhand in het Vorstendom Rothingm in Opper -Zwaben, tot Kamer - Directeur be- roepen. Hij was een Man van een doordringend verftand, vuurige voornemens, eene rasfche uitvoering en onkreukbaare Eerlijkheid, en, wijl hij beftendig ten Hove verkeerde, zoo .was hij ook te gelijk een zeer wellevend Man, wiens huis de lievelings - plaats der Edelfte en beste Menfehen was. Zijne vrouw was van gelijken edelaartig, goedhartig, en zeer fijn van zeeden.

Deze echte Lieden hadden vijf kinderen, twee Zoons en drie Dochters, die ook allen nog in loeven zijn, alle vijf behoeven zij mijnen lof niet, zij zijn in den volfren zin des woords voortreffelijke Menfehen. De oudfte dochter is getrouwd aan eenen Raadsheer en Ambtman in het Vorstendom U..., de oudfte

Zoon is Confulent in S , de tweede Zoon

Kamer-Raad te Rothingm, de tweede Dochter heeft eenen braaven Predikant in Franken ten Echtgenoot, en het jongfte kind is Selma.

De Kamer-Directeur van Si. Florentin had een ordentlijk iukoomen, maar hij was te eer,

lik.