is toegevoegd aan je favorieten.

Schubart. Door hem zelve geschetst. In de gevangenis opgestelt.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

afdeeling. 3j

Algemeene Duitfche Bibliotheek, onbarmhartig genoeg, om mij te vonnisfen, als ware ik zelve de uitgeever geweest. Mijn oogmerk, in dien tijd, was, ook, een handboek te fchrijven voor alle kunftenaars, — voor fchilders, plaatlhij* ders, beeldhouwers, bouwmeesters, mufikanten, tooneelfpeelers, enz. waarin ik bedoelde, hun de voorbereidende kundigheden mede te deelen, welke zij noodig hebben; maar mijn volgende rampfpoed te augsburg heeft dit plan den bodem ingeflagen; en ik verblijde mij, dat zedert de Profesfor hismann te göt. tin gen het zelfde ontwerp onder handen heeft genomen, en op eene nuttige wijze uitgewerkt.

Eén der fterklte trekken van mijn karakter was, dat ik niets voor mij zeiven alleen behouden konde. Had ik geld zoo moest een ander het ook

hebben; Genoot ik de vrolijke verrukking

wegens een aangenaam landtoneel, of over

een kunstftuk of voortreflijk boek, zoo moesr ik mededeelen wat ik genoor, of er aan barften. Wanneer ik met een verrukt, en zich verwijdend oog, de fraaie toneelen rondom augsburg

van eene hoogte voor mij bad, wanneer

ik eenige fchoone gecomponeerde mufiek op mijn tafel had liggen, of wanneer ik leezende was in B 4 eea