is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leeven en de regeering van Frederik II. koning van Pruissen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FREDERIK DEN IL 427

VEERTIENDE HOOFDSTUK.

Foorfpoed van de Koninglijke familie: Staat der Primfen.

De gelukkige vrugtbaarheid van de Prinfes van Pruisfen, tweede gemalinne van den Kroonprins en waarfchijnlijken opvolger, hadt de ongerustheid, welke de Koning naa den dood van zijnen tweeden neef hadt opgevat , weder verdreven. De gemalin van Prins ferdinand, jongffen broeder des Konings, welke men bijna geene hoop meer hadt van moeder te zien, beviel zeer gelukkig van verfcheiden Prinfen. Frederik zag zig in de laatfte jaaren zijns levens omringd van zes neeven, gezond van ligchaam en vol geest, en van welke de geen, die volgens den rang Van opvolging, tot den troon beftemd was, in eenen nog tederen ouderdom, reeds die hoedanigheden het blijken , welke frederik meest in hem wenschte. De Koninglijke Prinfesfen, zijne inigten en agter-nigten , zetteden door haaren natuurlijken geest en door eene uitneemende goede opvoeding, den glans der Koajinglijke familie nog eenen nieuwen luister

- bij.