is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche rechten voor den burger.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3<5o VADERLANDSCHE

manifche zeden zoeken. In ons voorgaande gefprek, heb ik u gezegd, dat bij de Batavieren, Franken, en Saxers, de gewoonte was, dat jonge dochters in de macht van haare ouders en nabeftaanden waren, en dat zij, in huuwlijk zullende treeden, van de ouders en nabeftaanden moesten gekogt worden (ƒ), en slzo inde macht van haaren man overgingen. Na den dood van haaren man gingen zij weder in de macht van haare ouders, en nabeftaanden over , en bij een tweede huuwlijk moesten zij weder gekogt worden Qj ; eene vrouw was dei bah en, bij hun , altijd onder de macht, en voogdij, van eenen anderen; en dienvolgende fprak het van zelve, dat zij, getrouwd zijnde, onder de macht , en voogdij , van haaren man ftoud , die haar gekogt had Qij. Andere zoeken den oori'prong van deeze macht in de groote

naar-

(ƒ) Per folidum et denarium. Zie het voorgaande gefpüek. CO dèid.

00 GudelinuSj de Jure novisf. 1. c. w iluit caesar de bell. Ga 11. lib. 6. cap. 19. bewijzen, dat, bij onze voorouders , de maritale macht zich zo ver uiulri-kte, dat de man het recht van leven en dood over zijne vrouw had; doch hij vergist zich. Caesar zegt dit van de Galliërs, maar niet van de Germaniers , welke hij zelve zegt in gewoonten zeer veel van de Galliërs te verfchillen, cap. 21. behalven dat ons de oude wetten daar van niets, keren.