is toegevoegd aan uw favorieten.

Grondbeginzelen der zedelijke wetenschappen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der zedelijke Wetenfchappen. 107

«rodsvrucht is eene verwaande zelfsverbeelding, welke fommige zwakke, hoogmoedige, en zelfzuchtige lieden gekoesterd hebben, dat zij heiliger dan anderen, en grooter gunstelingen waren van den hemel. Deze wending der ziel, die ook geestelijke hoogmoed genoemd wordt, is de moeder van veele haatlijke driften en verkeerdheden; van liefdeloosheid, verachting der deugd, en eenen geest van vervolging. Niemand is waarlijk godvruchtig , dan die nederig, wantrouwend op zich zeiven , zorgvuldig, om anderen goed te doen, en gewillig is, om van hun zoo gunftig mooglijk te denken. Wij kunnen tegen ondeugd niet te zeer op onze hoede wezen, en dezelve naauwlijks genoeg in ons zeiven afkeuren: maar onze afkeer van dezelve behoort ons nooit afkecrig te maken van onze medemenfehen. Wij hebben geen recht, om iemand van hun te befchouwen, als verworpen door den Hemel. Hoe groot ook hun zedebederf zij, (en wij zijn niet altijd de bevoegde richters over deze grootheid ,) het is onze pligt, te gelooven, dat God, om dat hij hun leven onderhoudt, gewillig is, om zich

met