is toegevoegd aan uw favorieten.

Grondbeginzelen der zedelijke wetenschappen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der zedelijke Wetenfchappen. 109

mate van hoogmoed ten hunnen opzichte , ook verzekerd wezen, dat die vorderingen niet'oprecht zijn. Hoe meer iemand vordert in wezenlijke deugd, hoe meer hij zijne eigene onvolmaaktheid zal voelen en betreuren, en hoe oprechter en liefderijker hij zal worden in het beöordeelen van andere menfchen.

TWEEDE AFDEELING.

Over maatfchoppelijke deugd; of de pligten der menSchen onderling.

551. Sommigen van onze hartstochten, en andere daadlijke vermogens, fpooren ons aan, om anderen leed, andere om andere menfchen goed te doen: Maatfchappelijke deugd beftaat in het beteugelen en beftuuren der eerften, en het aankweeken der laatften. Van het eerfte foort is gevoeligheid of gevoel van ongelijk; eene hartstocht, op zich zelve onfchuldig, om dat zij natuurlijk is; en nuttig, om dat zij maakt, dat men bij een' ander ontzag heeft, of ontzien wordt; maar gefchikt,

om