is toegevoegd aan uw favorieten.

Grondbeginzelen der zedelijke wetenschappen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

444 Grondbèginzelen naauwlijks zeggen, dat zij meer dan vier honderd jaren geduurd heeft, te rekenen van het eerfte Confulaat, tot aan de tijden van Mariüs en Sylla, toen de OH. garchie een aanvang nam.

797- De Republikeinfche Regeerings vorm heeft groote mannen voortgebrachtte weten, zij brengt alle menschlijke ver' mogen* tot werkzaamheid, en geeft aanmoediging aan den krijgs- en ftaatkundigen geest, zoo dat lieden, daarmede begaafd naauwlijks kunnen misfen, daar in eene groote vertoning te maken. Maar, uic hoofde van de twisten, welke er ligtelijk de overhand krijgen, en die te fchroom1'jker zijn, om dat alle de partijen zich zeiven gelijklijk gerechtigd achten tot het meesterfchap, fchijnt zij niet gunffig te zijn voor het algemeen geluk, ook is zij met gunftig voor bijzondere deugden Zoo dra een Burger te Atheenen begon uit te munten door groote bekwaamheden, of zelfs door groote eerlijkheid, begonnen zijne medeburgers hem als gevaarlijk aan te zien, uit hoofde van zijne volkszucht, welke zij geloofden, dat hem al te veel invloed gaf; en dan was de gewoonte, dat

men