is toegevoegd aan uw favorieten.

Grondbeginzelen der zedelijke wetenschappen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

446 Grondbèginzelen

Staat, in tegenftelling van eene Monar chie, gelijk Brittanje, intcgenftellin* van een willekeurige, zoo als Frankrijk voor heen was, met merklijke nadeden. Dien volgends, waren wij, fa heS b in onze oorlogen met *r«rtr#, gemeenlijk ongelukkig; alzoo de invloed van de De mocratifche beginzels op onze Conftitutie zoodanig was, dat de uitvoerende ma*t ongenegen was, om beflisfende maatregels te volgen, voordat zij eerst wist, het geen men niet ten eerflen weten kan, dat de Natie in 't algemeen wenschte, dat zij zoo handelde. Terwijl, ïn Frankrijk, in ^en tijd, de koning zoo volftrekt regeerde dat het volk zieh ftandvastig aan zijn' wil onderwierp, hoezeer ook bijzondere perfonen daar tegen mogten murmureeren Jen aanzien van Regeerings-vorm waren le °7Ude mededingers, het Romeinfche en Kanhaagfche volk, op eenen gelijken voet, zijnde beiden Republikeinse!,. Deze aanmerkingen, gevoegd, bij het geen hiervoor gezegd is van de natuurlijke ongelijkheid der menfehen, ten aanzien van bekwaamheden en karakter, fehijnt te be^JZen, dat een Republiek, bijzonder zoo

als