is toegevoegd aan uw favorieten.

Grondbeginzelen der zedelijke wetenschappen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der zedelijke Wetenfchappen. 447

als de wereld thans gefield is , geene wenfchelijke, noch ook natuurlijke Regeerings-vorm is. Dit was, reeds voor de laatfte dertig jaren van mijn leven, mijn gevoelen ; en hoe meer ik vorder in de ftudie der gefchiedenisfen en der menschlijke natuur, hoe meer ik daar in bevestigd worde. Of zekere laater omwentelingen zullen bewijzen , dat ik misgetast heb, zal de tijd leeren: tot heden toe (*) hebben zij geene verandering in mijne gevoelens gemaakt. Indien dit ooit zal gebeuren, zal ik het volvaardig erkennen.

799. Omtrent het midden van de zeventiende eeuw, vermoordde in Engeland eene pratij van Republikeinen, of liever van zulken , wier mening was, alle onderfcheid der menfchen in de burger-maatfehappij weg te nemen , den Koning, fchafte den Adel af, en ondernam hunne begunftigde vorm (ik weet niet, of ik zeggen moet) van regeering of regeeringloosheid, in te voeren. Maar, de ondervinding van weinige jaaren heeft bewezen, dat dit ontwerp ongerijmd was; ten deele, wegens

de

(*) 1792.