is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundige electriciteit.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6 GENEESKUNDIGE

heid des duims , eene eenvoudige paralytifcht ongefteldheid, althans dat de eigenlyke fnede geen oorzaak daar van was, en ik ftelde vast, dat de eleclriciteit de verlamming geneezen zoude, gelyk de herftelling dan ook, na iedere eltcliifeering, meer en meer vorderde; waarom ik op goeden grond, de fchokjes, telkens met eenigen van meer vermogen en fterkte, vermeerderde, zo dat ik op den 31 January, bovenhel gewooue getal ,50 a 60 (chokken, uit eene flesch van i0 duim bekleed glas, daar by voegde: ook ftelde ik den electrometer nu wel eens i duim van den eerften conductor, met dit gei wenscht gevolg, dat de duim voords dagelyks, tot eene willekeurige beweeging hekwaaroer \verd , zo dat de Lyderes denzelven , den 12 February, konde opligten, nederlaaten,en zydelings beweegen: ik eleftrifeerde den duim en arm uog vier maaien, zynde de laattte eleftrifeering gefchied den 22 der laatstgemelde maand, en waarna eene volkomene geneezen plaats had , zo wel ten opzichte van de paralytifche trekkingen des duims, als van die des arms; hoewel het eerfte lid van den duim, na de fnede en derzeïver geneezing ftyf gebleeven zynde, nu ook nog ftyf bleef.

jujst drie jaaren daanja , te weeten in Ja-