is toegevoegd aan uw favorieten.

Over den oorlog der Peloponnesers en Atheners.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

232 THUCYDIDES.

„ grooten voorraad van Tarwe en gebrande „ Gerst medevoeren en eenige gehuurde Bak* „ kers, op dat het leger geen gebrek iyde, 5, zo wy door ftorm of tegenwind opgehouden

ergens moeten blyven. Want daar ons le« „ gcr zeer talryk zal zyn, zal ieder ftad het„ zelve niet gemaklyk kunnen inneemen: Ook j, moeten wy op alles verdacht onze hoop niet ,, op den byftand van anderen vestigen, en „ veel gelds medeneemen ; want denkt niet ,, dat hetzelve by de Egesteren , fchoon zy

zulks zeggen, in overvloed tot onzen dienst

zal zyn. Want al vertrekken wy van hier „ met een veel fterker leger dan dat der vyan„ den, zo zullen wy de handen vol genoeg ,, hebben om ons oogmerk te bereiken, want ,^mislukt het ons, om in het oogenblik onzer „ landing den vyand af te flaan, zo zal ter„ ftond het geheele land tegen ons in 't harnas ,, zyn: Hier voor beducht, denk ik niet van „ hier te vertrekken dan van alles ten uiter„ ften wel voorzien, «Jeukt iemand deeze on„ derneeming met minderen omflag te kunnen „ waagen, Ik ftaa van het Opperbewind ge„ willig af."

Dus fprak Nicias, met oogmerk om hen van deeze onderneeming te doen afzien , of

wierd