is toegevoegd aan uw favorieten.

Tegenwoordige staat der duinen van het voormaalig gewest Holland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

196 Ontwerp tot

hij voor zijn onderhoud, en dat van zijn Huisgezin eene weekelijkfche toelaag in Geld ontvangen, welke geduurende het daatop volgend Jaar tot op de helft zal verminderd worden Qa)y en vervolgens geheel ophouden.

DERDE HOOFDDEEL.

Van de Vrijdommen en Aanmoedigingen aan Colonisten , en verdere Onderneemingen te accordeeren.

Art. 44. liflke Afdeeling, 't zij op Nationaale , 't zij op Particuliere Duinen, volgens al het geftatiieerde getermineerd zijnde, en waarop zich een Colonist naar de voorfchreevene bepaalingen, zal nederzetten en gevestigd houden ; — elke zodanige Afdeeling zal bij gelijk Octrooi, als aan de meeste uitgeveende en daarnaa drooggemaakte Landen geaccordeerd is genieten volkomen vrijdom van Verponding, zo Ordinaire als Extraordinaire, welke op deeze Gronden gelegd mogten zijn; en zullen voorts de Gronden deezer Afdeeling van alle andere Lasten, de Erfpagr.3lasten uitgezonderd (c), hoe ook genaamd,

of

O) Zie boven bl. 63. (b) Zie boven bl 70, 71. CO Zie boven bl. «31 , 132,