is toegevoegd aan je favorieten.

Verhandelingen van het provinciaal Utrechtsch genootschap van kunsten en wetenschappen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Over d« Zenuwziektens der Nederlttnderen. 525

X. Onder die oorzaken , aan welke wij in het vermeerderen der zenuwziektens de meefte kracht toekennen, behoort zekerlijk, de meerde;e alge» meenbeid van het te vroeg trouwen, van de hoe* rerij, bet te veel hij/Japen, en van de zelfsbef metting in beide /'exen, van de manier van opveeding cor/pronkelijk. Immers heeft deze oorzaak hare uitwerkfelen zo wel op de vrouw, als op den man: de waarnemingen, die door den meergernelden Michell, (p) zijn bij. een gebracht, beveiligen dit gevoelen: ——• en de ondervinding voornaamelijk van eenen Zlumerman (jf) en eenen Tissot (r) overtuigen ons hier van albrfterkft.

De lichaamen dan zijn door eene weke manier van opvoeding gevoeiiger geworden; het lezen vin weiluftige boeken gaat meer in zwang; en welk een aantal van oorzaaken, welke wij reeds geteeld hebben, of noch zullen melden, die het hare toebrengen, om het vonkje van weliufl, in minder volwasfënen, aaatefteken, en de eerde beginzelen van de werking der voortteling in beide

, fe.

(*) In de aangeh. levh.

(jl) Ven der Er//-,'mung. T. II. p. 363.

(»■) Tissot Sur f ouanisme mul. desnerfs op de aang. plaats p. 84. Vergel. Schcmugius Spsmato!a & Gymci*. cologf