is toegevoegd aan je favorieten.

Verhandelingen van het provinciaal Utrechtsch genootschap van kunsten en wetenschappen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Over ie Zenuwziektens der Nederlanderen, S 2/

*

Bikker (V), Hoffmann (t») en anderen (tü) hebben dezelve geboekt, en dit ftelfel met waarnemingen geftaafd. ——

Voegen wij hhr bij die kwalen en ziektens, die uit eene te vroege ontfanging, zwangerheid, ba» ring, kraambed, en zuigen, in de jonge vrouwen voortkom-m, zo vinden wij weder een rijken bron, waar van wij vermeerdering der zenuwziektens kunnen afleiden (^).

XI. Het misbruik van de fnuif en rooktabak brengt ook het zijne toe tot de vermeerdering dier ziektens. — Immers fchoon dit misbruik in onzen leeftijd door de mode niet zo algemeen meer is, als wel eer, zo menen wij egter, dat het niet-weinig toegebragt heeft, om de zenuwziektens zo algemeen te maken, als wij

dezelve nu opmerken. Immers dient die

tabak niet alleen als een werktuiglijke, maar als \ een

(i/) Op óo aangeh. plaats lb. u$

(vj Hoffmann, de nexis ex mmU fc? intempejliva vencre oriuniis, et de cetate conjugii opportuna.

(«0 Lorrt de morb melemch. Tem I. p. 55. Mahbe» Vivti treatije of hij poch. and hijjleries dijeajes p. 307. •Scbumb. fpematolog. £f Gvnaicacol.

(x) Zie fifsor ep de aang. plaats bl, 133 en den beroemden Hoffmann de aetate emjug%. oppert. Verg. Lo«*T tp de aang. plaats.