is toegevoegd aan uw favorieten.

Gesprekken en overdenkingen, over het lijden en sterven, van [...] Jesus Christus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nr.

OVERDENKING

222 *T verdrag van JüDAS

zuchtige rot der Overpriesteren, of op het voorname werktuig van 't verraad lette.

Sla ik *t oog op Jesus, ja hier fchktert zelf al zijne voortreffelijkheid! zeker zag Hij wat er gebeurde, Hij wist het reeds te vöoren, de laaggeeftige handelwijze, de fnoode begeerlijkheid, de fchandelijkfte ontrouw van zijn' leerling zag Hij van nabij, hoe geheim ook de poogingen van den verraader belegd waren, hoe verheven in waardigheid is Hij, die 'c hart van den mensch kent! Hij is alweetende! dit is mijn Heiland, Hij is meer dan mensch! Doch al bepaale ik mij nu alleen tot zijne mensch. heid, ook deze vertoont zich hier met de grootffe gelaatenheid, Jefus zwijgt en wacht het ein. de af.

Het ware Hem niet ondoenlijk geweest, de gelegenheid, die de verraader zocht, te verijdelen en hem met zijne eedverwanten te doen knerstanden van fpijt, door 't mislukken van den zo voorzichtig belegden aanllag, doch Hij wist dat zijne uure gekomen was. * Hij wilde zich niet onttrekken aan 't lijden, dat Hij op zich genomen en reeds zo dikwerf yoorfpeld had; hier vinde ik dan wederom eene nieuwe

proef

. * Joh, XII: 23. en XVli; t.