is toegevoegd aan uw favorieten.

Gesprekken en overdenkingen, over het lijden en sterven, van [...] Jesus Christus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44° 'sHeilands intrede 1

o5i= de fatan °p Hem aanSeval,en > °m Hem als een pEnking. helleprooi te verflinden, of om Hem door moedeloosheid zijn werk te doen flanken , en zich

daar door tegen God te bezondigen, Mij

dunkt ik mag zulks uit de verzoeking, welke Jefus in 't begin zijner openbaare bedieninge

ontmoet is, billijk afleiden, En dit zo

veel te meer, daar ik in 't vervolg zal zien, dat de dienst van een goeden Engel gebruikt is, om Hem te verfterken, zo mag ik niet ten onrechte belluiten, dat de pooging van het rijk der helle ijverig aangewend is, om Hem te verzwakken en te ontmoedigen.

Laatstlijk: het heeft zijne ziel niet weinig geprangd , dat Hij de Jooden met den aartsverrader reeds ijverig bezig zag, om Hem in banden te komen (laan: dewijl Hij dit ontwijiïelbaar befchouwde als 't gevolg van Gods raad en hand, daar zulks te vooren door bepaald was, en derhalven als de uitwerkfels van Gods afkeer van de zonde, als blijken van 'srichters ongenoegen tegen Hem, die nu als een kwaaddoener moest lijden. Hij voorzag dat al dit leed te meer vergroot moest worden , doordien de bange zielsbenauwdheid, voortfpruitende uit het befef van dit alles, beftendig zoude voortduurt

Aan.