is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig volksboek ter onderregtinge voor [...] allen die met de zorge over jonge kinderen belast zijn.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( K>4 )

è) Wanneer eene reeds bejaarde Vrouw voor de eerfte maal verlost, dan is 'er langen tijd noodig, vóór dat de taaije mond der baarmoeder alsmede de moederfchede verzagten en ziguitrekken. Word nuzulkeene, tegen alle reden, te vroeg tot den arbeid aangezet, of den mond der baarmoeder dooide Vroedvrouw van malkander getrokken, of boort ze met haare hand vinnig daarin, vóór dat hij behoorlijk verzagt en verwijd is; dan fcheurt hij, en zulks zo veel te ligter, wanneer

cj de pisblaas met water, en de endeldarm met

vuiligheid gevuld is. c. Men kend

a) de fcheuring van den mond der baarmoeder door het gevoel;

b) zo mede de fcheuring der moederfchede, welke zelden of nooit alleen, maar met de fcheuring van den hals der blaas of van den endeldarm gepaart gaat,

<f) de fcheuring van den hals der blaas, aan het geftadig weglöopen des waters, met groote pijnen, uit het bovendeel der moederfchede, waarbij de baardeden ontftoken zijn.

3. Deze ongevallen worden, zo veel mogelijk is , daardoor verhoed,

a) dat de taaije en enge moederfchede veel met reuzel gefmeerd,

b) dat de taaije harde mond der baarmoeder insgelijks wel gefmeerd, en na de kunst geftreeken,

c) de