is toegevoegd aan je favorieten.

De nieuwe hervorming onder de doopsgezinden, volgens het uitlegkundig woordenboek van den heer Hesselink.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 178 )

van die gewigtige vraag; ik lees en herlees alles, wat de Hoogleeraar by dat woord heeft aangetekend, maar ik vind niets en kan dus onverrichter zaake , in de uiterfte onzekerheid, weder

te rug keeren. Wie zou niet onvergenoegd

over zulk een te leurftelling worden?

Eph. V. 2. fchryft Paulus: christus heeft ons lief gehad en hem zeiven voor ons over ge geeven , tot een offerande en flachtoffer Gode, tot eenen welriekende reuk. Hier by vraag ik

op nieuw, in welken zin heeft christus zich voor ons overgegeeven tot een offerande en een

flachtoffer 5rg«3-$o£«» (urmt ?

Omtrent het eerfte woord offerande deelt ons de Heer hesselink zyne uitlegkundige aanmerkingen kortelyk mede. p. 422. 423. „ Offerj „ anden waren van tweeërleien aart: Dankof„ feren, welke dienden, om, op eene kragtige ,, wyze, Gode een dankbaar hart, voor genoo„ ten weldaaden , op te draagen; terwyl de Zoen„ offeranden gefchieden, ter afwendinge van ver-

^:„,,j„ n...„r ... i

„ vnciiuc indi up oegaane overtreedmsrpn • h*t

,, het welk echter niet te verftaan is, als of „ het vergieten van bloed in ftaat was, Gode „ te beweegen, om de ftraffen af te keeren, „ maar het was een allerkragtigst zinnebeeld, s, om den bvertreeder de ftraf, welke hy ver„ diend had, leevendig voor oogen te ftellen; „ om hem langs dien weg, te doen begrypen

„ den