is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling over de venus-ziekten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

& 57 ©

deeze oorzaaken zijn al te wel gevoeld dan dat men dezelve niet zoude weeten.

De bekentenis der lij deren volmaakt dit, om alles op te helderen , wanneer men verzekerd is , dat 'er geen gebrek uit Scheurbuik , nog uit verftoppingen der klieren plaats heeft; want deeze twee gebreken kunnen alle die verzweeringen , waar van wij gefproken hebben , te weeg brengen , en jonge Kunstoeffenaars of die geen ondervinding hebben, kunnen daar door misleid worden. Eindelijk, zullen wij tot een laatfte voorbeeld nog aanmerken , dat de verzweeringen, wanneer zij van den aart der Venusziekten zijn , doorgaands van eenige andere toevallen verzeld zijn, of ten minften van dezelve zijn voorgegaan. Dikwils vind men , met te onderzoeken , met naauwkeurig na te fpeuren , eerst beginnende uitwasfehen der beenderen, de lijder erkend de fmerten , de aandoeningen en pijnen in het hoofd , welke niets meer overig laaten om te verlangen aangaande de oorzaaken , waar door dezelve worden voortgebragt.

Naar deeze naauwkeurige nafpeurin'gcn , is het ligt te oordeelen , dat de verzweeringen zelden oorfpronkelijke toevallen zijn. Zij zouden het nogthans zijn, wanneer de mond derzelver zitplaats zijnde, het zaad der .ziekte door dezelve was ingezogen.

D 5 S-XIII.