is toegevoegd aan je favorieten.

Oeffenkundige aanteekeningen, over verscheide ziekten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

192 AGTSTE HOOFDSTUK.

vindt men fomtyds in de plaats van' water in de onderbuik eene geleiachtige ftof, die onmoogelyk door eene wyde buis kan ontlast worden. Dan kan men in de opening, in het water ontlast zynde, afveegende ( detergentia,) en rotweerende (antifeptica) middelen in fpuiten.

Op dat het water niet wederkome, hebben de Engelfchen faamentrekkende en verfterkende infpuitingen uit Briftol water en roode wyn beproefd; maar de lyderesfe wierdt onder het infpuiten door de hevigfte toevallen aangetast; en hoewel zy herftelden , was zy nogthans in doods gevaar geweest.

Somtyds volgt 'er naar het aftappen eene groote moeijelykheid van adembaaling, door de winden veroorzaakt, dewyl de verzwakte inge-. wanden niet meer door het water gedrukt worden. Wanneer deeze benaaudheid, de windbreej kende middelen gegeeven zynde, langer aanhoudt, komt 'er gemeenlyk een water - borst by.

Men moet zorgen, dat het water afgetapt zynde, de buik niet veel gedrukt worde.

Indien de lyder na de handbewerking heel zwak is, en eenen fnellen pols heeft ,■ moet men de koorts-bast geeven.

Onlangs by twee waterzuchtige Vrouwen, de aftapping gedaan zynde, wierdt 'er in plaats van water een etterachtige en lymige vocht ontlast, de koort-bast gegeeven zynde, zyn zy beiden volmaakt herlïeld,

Indien