is toegevoegd aan uw favorieten.

Staat-historie, en charakter-kundige schuitpraatjens. Tusschen lieden van onderscheidene staaten, grondstellingen en gedragingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STA AT-HISTORIE,

E N

CHARAKTER-KUNDIGE,

SC'HÜITPM. A ATT JENSi

i'uttc'it-S

LIEDEN VAN ONDERSCHEIDENE STAATEN, GRONDSTELLINGEN EN GEDRAGINGEN.

Tweede ]?RAXTjE^j^^^^^^^^^^^^^^^^^^^L.

. n, ■ (,., li hv het aanleveen van de Sthtrit 'Mgek° " . geweldig grove fiem te ztngen.

wys: 'Br 's Seen erger creatuur, Soldaatjen heeft den besten ftand

Van alle mensch op aard; Hy vecht voor 't lieve Vaderland,

En is het fchatten waard' ; Hy kent noch kommer noch verdriet, De dood, de dood verfchrikt hem met, Harom dom dierelidom dom dom, Har om dom dierelidom.

Wel Saetans dat fpait me! - we fchainen daér ien ra«*

De vent is dronken; zo als de Soldaaten gemeenlyk dronken

*yI1' ADVOCAAT. , c-i.

Dat gaat ^St!^^^ foaurik ^y^ZZ^Sa^eid beëdigen zo ik ze. 4e dat hy dronken was.

SOLDAAT.

Wat praat je van dronken burgers ? - meen je myn.

KAPPER.

Wel neen Cameraad; zing nog maar eens helder op.

en een glaasje «*». we, en d»»™-:; f" ,e,

8

li O ER»