is toegevoegd aan uw favorieten.

Pathologica chirurgicalis, of Heelkundige ziektekunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

424 HEELKUNDIGE

ling van deszelfs eerfte oorzaak, dan in de Verftopping der Geledings - klieren , door een zondigend Vogt; hetzy een Scheurbuiki£.' Jifctig, Kropsgezwelsagtig, ofKnoeftagtig, en zoo vervolgens.

§. DCXXXVIII. Wyders wat betreft de gevolgen van het Sponsgezwel der Gewrigten , dezelve blyken genoeg uit deszelfs belèhryving. Dezelve verfchillen weinig van die van het alvorens befchreve Knoeft- en Vleefchgezwel, en ontllaan ons dus, volgens myn oordeel , om dezelve verder te verklaaren. Edoch, indien het mogelyk is, dat de oorzaak deezer Ziekte van een' Verftopping der Geledings - klieren , door een verfchillend ver floppend Vogt, kan afhangen , dan is het ook klaar, dat derzelver aart en uitwerkzels onder den anderen, in dat opzigt, kunnen verfchillen, en dus of meer of minder met die van de Kropgezwellen , of van de Knoeftgezwellen , en zoo vervolgens, overeenkoomen ; het geen ook noch een Genees- noch Heelmeefter, welke een aantal deezer Gebreken behandelt heeft, ontkennen zal ondervonden te hebben.

S. DCXXXIX. De Veel voet ook Slym prop PoJypus genaamt is een'Ziekte, welke geplaatft is in de Holligheeden van den Neus,

of