is toegevoegd aan uw favorieten.

Brieven over verscheiden onderwerpen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONDERWERPEN. XVI. brief. 229

Ik befchouw onze jeugd ook niet in dat licht. De ondervinding verbied het my. Ik neem haar zo als zy meest al is , — bedeelt met bekwaamheden die verbetert kunnen worden" Wy hebben (wat de eene Dichter den anderen ook voor honig om den mond fmcere ,) nooit een Molière, by voorbeeld , gehadt , en ik "ken 'er onder onze tydgenoten ook geen één ; maar wy hebben echter Dichters gehadt , die verwonderlyk gelukkig Haagden in het fehilderen van] het Huislyk leven van ons gemene Volk , en van de levenswyze hunner tydgenoten. Jammer dat men hunne Boeken niet in alle handen kan geven! Zy , die onder ons in den dienst van Talia getreden zyn , zouden hun voordeel kunnen do=n met dc Voorbeelden, gehaalt uit onze oude Dichters ; en ons Tooneel , zo wel aartigc , fnedige , weiuitgevoerde Klugtjes , of Blyfpellen , als Dramas en Treur fpellen bezorgen. De dwaasheden en gebreken van onzen tyd hebben nu een ander voorkomen, dan toen Molière zyne Femmes .Scavnntcs fchreef? of toen onze lieden van fatfoen geen vermaak dan dat van Bachus en zyne dartele Vriendin kenden.

En hoe fraai deeze oude Franfche BlyP 3 fpe -