is toegevoegd aan je favorieten.

De eenzaamheid beschouwd met opzigt tot den geest en het hart.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iö5 De eenzaamheid beschouwd

en zulk eene ryke taal gevormd heeft, aan 4e gochelkunsten van Gassner geloofde. ' Zodanige roem wagt groote fchryvers. Het geen Cicero met zo veel verrukking fcheen te geloven, gefchiedde. 'De goedkeuring, welke Lavater voorgevoelde, ondanks al den hoon, Waarmede men hem in Zwitzerland en Duitschland overlaadde, zal zyne gelaatkunde verwerven. Maar indien Cicero flegts burgemeester, en Lavater flegts wondermaker was geweest, zou van beiden in de archiven des tyds, die het gemeene verflind, en alleen voor de eeuwigheid bewaart het 'geen der eeuwigheid waerd is', weinig overblyven.

' De fcheldredcnen van het gemeen, de gfamfchap van den gewaanden fraaijen geest verbryzelen zig vergeefs tegen deze vermaarde naarnen, en tegen allen, in welken eene begeerte opkomt, om hen natevolgen.' Waarom, zal 'men tot den zoutloozen fpottcr zeggen, wilt gy alles verklaren en uitleggen'' wat ik fchryf, terwyl myne fchoonfte trekken op uwe ziele geen vat hebben, en er niets' dan fchraale denkbeelden in voordbrengen ? Wie zyt gy ? Wat maakt u hier tot archivist der domheid cn beftierdcr van onzen fmaak? Waar' zyn uwe fchriften ? Waar en wanneer heeft men uwen naam' aan de natie genoerhd ? Hoe vcelen van' haare grootfte ■mannen telt gy 'onder uwe vrienden? Onder r ;.