is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderricht omtrent de venerische ziekten, benevens ene nieuwe kwikzilverbereiding.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(oi )

leggen, en éne zeer goede dieet houden ft ohi* dat het gebrek anders ligt wederkomt.

110. Nademaal hier echter ene zeer uitgebrei* de kennis vereischt word, öm de natuur vari het gebrek en het lichaamsgeftél juist te beoordelen, en recht te bepalen, welke middelen hier dienstig zijn, moet dè Heelmeester tot handhaving van zijnen goeden naam nooit verzuimen 4 om ef enen Geneesheer bij te laten vragen. Deze kan dan bepalen, in hoe verre men het Opium, dé Spaanfche vliegpleisters enzv. inefc de verfterkende geneeswijze moet verbinden.

111. Sterke lieden, die vaste en gefpannert vezels, een bruinagtig helder uitzicht, en een vurig temperament hebben^ en die daarenboven veel beweging nemen; zijn veel meet onderhevig aari zuiver ontftekingagtige druipers , dan anderen.

112. Sterke en aanhoudende lichaamsbeweging (vooral bij grote hitte of koude), danfen, rijden, het gebruik van onverteerbare fpijzen, of zulke, die fterk met fpeüerijèn (bijzonder met peper) bedeeld zijn, het gebruik van héte of fterke dranken * tooin 4 fterk verwarmde kamer ; het Veel te béd liggen, fterke purgeermiddelen 4 prikkelende infpuitingen, het onbedagtzaam inbrengen van bougies , zelfbevlekking , bijflaap > enzv. kunnen zeer ligt een geringen en goedaar-

b a tigbti