Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OECONOMISCHEN TAK. 43

L . E D E N.

Cornelis van Alphen , Notaris. 1780. Marcellus Bisdom , Heer van Vliet. 1780. Petrus Theodorus Couperus, Pred. der Hervormde

Gemeente. SECRETARIS. 1778. Jan Couperus. 1779.

Petrus Doufy, Rector der LatynfcheSchoole. 1780. Francois Decker , Raad en Schepen. 1780. Mr. Vincent van Eyck , Raad en Burgemeester 3

Ontfanger der Gemeene Middelen. 1778. Jeremias van der Gryp , Notaris en Procur. 1781. Jan Coenraad Hundt, 1780. Adrianus Jongejan , Chirurgyn. 1780. . . . . Keulten , Roomfch Pastoor. 1778. Dirk Kluifen , Predikant te Sluipwyk. 1779. Mr. Cornelis jan de Lange , Vryheer van Wyn-

gaarden en Ruigbroek , Raad. 1778. Mr. Daniël Willem Lestcvenon , Heer van Scho-

naüwen , Raad en Oud - Burgemeester deezer

Stad , Gecommitteerde Raad ter Admiraliteit te

Amfterdam. 1778. Mr. Alexander Hendrik Meielerkamp , Raad en

Schepen. THESAURIER. 1779. Mr. Francois de Mey, Raad en Oud Burgemees.

ter deezer Stad. 1778. Pieter Mochon , Horologiemaker , 1781. Jan Ravensberg , 1779.

Mr. Pieter Leonard Schippers , Heere van Bodegraven , Raad en Schepen. 1778. Mr. Jan Jacob Slicher, Raad en Schepen. 1778.' Hendrik Smafen. 1780.

F 2 Mr,

Sluiten