is toegevoegd aan uw favorieten.

Tweede algemeene naamlyst des oeconomischen taks van de Hollandsche Maatschappye der Weetenschappen, voor het jaar 1782

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

104 L E D £ N vam DEM

Mr T A van Wachendorff , Canonik van Sc.

rie. ' THESAURIER. 1778. A Welling, Fabrikeur. 1778. . .

C. F* Wesjehnan , Muntmeester der Provincie.

h 1?vlT Westrenen , Heer van Lauwen- 1 'recht, Canonik vaa St Pieter. j

A. J. van Westrenen, Commis wegens de J Militaire Zaaken. 1

F. J. van Westrenen, Heer van Themaat, e g,

'Canonik ten Dom. f J. A. van Westrenen , Heer van Sterken-

burg j geëligeerde Raad. j. J. van Westrenen , Raad in de Vroed-

1 A^van Wetering , Fabrikeur.

B. Wildi Boekverkooper. 1780. t Willem/en, te Maarsfen.

M. Fabrikeur.

F. JFHmwmJ, Heer van Stoetmgen , Ca-

nónik ten Dom. . -

j. Wttewaal , Oud - Opperhoofd van

m gOud Raad in de Vroedfchap.

A. Zmartendyk , Fabrikeur.

£. Zwartendyk, Heer van Aguenhoven,

M^S"^^ > Remonftr. Predikant. «