is toegevoegd aan uw favorieten.

Weekblad ter bevordering van waarheid, deugd en geluk, ten nutte van het algemeen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WEEKBLAD

ter bevordering van

W A A R H EI D, . DEUGD en GELUK5

ten

NUTTE VAN HET ALGEMEEN.

N°. i.

' Als Jezus zyn oog floeg op de menigte, die hem yerzelae, had hy inacrlyke aandoeriingtn over hun'; om dat zyeven gelyk fchaoten t (Tie geenen herder

hebben, afgemat en verflrooid waren'

„ Ach'! zeide hy teen H~*yne letrtmgtm, „ daar een' iyk~> L^tTmaar te nemg arbeiders! Bidt toch den Heer en Eigenaar van deczen oogst ,dpt hy tot denzetven arbeiders uitzende!' - • j

mattheus IX. vs. 36 - 38.

vorens de overzetting rm hamels veld.

• hartelyk geliefde l a n d g en o o t e n ! f

ËU ik ooit eene plaats.uit Gods heilig Voord me: awdoenina gelceZen, dan is het d,e, aan het hoofd

lyk in het NiemtTTestament;, zoo dib^is, ^ c. Sm één oogenblikje-tyds toe uitbreken Kan \ e.I op eenmaal leeze ik dan niet,, maar, aTs * zd éeneHhog A