is toegevoegd aan je favorieten.

Geschiedenis van graaf Willem van Holland, roomsch koning.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3iS Byvoegselen tot

7249.

maand hebben zien volgen en II D. bl. 245 geboekt

hebben, en de beleening van den Graaf van Bourgondien met die gewesten; en dus moeten ook te dier plaatfe de woorden: by Koenraad zyri Broeder veranderd worden in: by Koenraad zyn' Vader; die tevens met Fre. derik zyn' Zoon met dat gedeelte der Meranifche erfenis moet beleend geworden zyn.

( a) Jan van Bourgondien had wel een' Zoon dia Hu50 heette: doch 'er fchynt hier echter uit den famenhamj Jan zelve, en niet deeze Huga te'moeten verilaan worden. Denkelyk hebben eenige nieuwe vorderingen tos «eeze herhaalde overeenkomst aanleiding gegeevej.

zelvcn dage worde- 'er een Huwelyïc geflooten tusfchen Jan des Graaven van Bourgondien Zoon en Alis Frederiks Dochter; aan welke de voornoemde bezittingen als een Huwelykgoed door de beide Burggraaven worden afgeftaan. Dan, in Juny des volgenden jaars 1256 geeven zy beiden benevens de Burggraavin Elizabeth op nieuws een' open Brief uit, in welken zy al hun recht, regeering en aanfpraak die zy op dezelfde bezittingen zouden hebben kunnen voeren, het zy uit erfrecht, of gift, of de fchenking van Koning Willem, of op welk eene andere wyze ook, afftaan en verkoopen voor 1040 Mark zilvers aan Hugo(a) Paltzgraaf en Alis Paltzgraavin van Bourgondien en derzei ver Erfgenaamen. Zy doen voorts ?y hgchaamelyken eede afftand van het

al-