is toegevoegd aan je favorieten.

Korte aanmerkingen over het Oude Testament. Voor ongeleerden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

386 KORTE AANMERKINGEN

perfoon te veld is getogen. In den oorlog tegen absalom was hij het voornemens,doch het volk hieldt het tegen, misfehien nog wel gedachtig aan dezen eed. ;

Israëls licht.] david, van wien het heil van den Israêlitifchen Staat afhing.

vs. 18. Goh.] i chron. XX. 4. ftaat Gazer. Goh kan eene plaats in de nabuurfchap dezer ftad geweest zijn,dus genoemd naar een vermaard hol, of fpelonk, want dit betekent de naam Goh.

vs. 19.] In de gemeene lezing is dit vers geheel verminkt, en moet uit 1 chron. XX. 5. verbeterd worden. Letterlijk ftaat 'er: elhanan — verfloeg goliath van Gath.

vs. 20.] Men heeft zelfs Familiën, in welke deze bijzonderheid plaats vindt, waar voor de Duitfchers eenen bijzonderen naam hebben, Bulfinger.

vs. 21. Hoonde.] Hij daagde iemand hunner tot een kampgevecht uit, gelijk weleer goliüth gedaan hadu

HOOFDSTUK XXI7.

vs. 1.3 Eene bijlage tot davids gefchiedenis.— Dit lied is een zegezang, welken david heeft opgelteld, na zijne bevrijding van alle de vervolgingen van saul, maar welken hij, bij volgende overwinningen, telkens herhaalde, zoodat dezelve zijn danklied was, gelijk de Ambrofiaanfche lofzang, Te Deum Laudamus, onder de Christenen is, het welk ook de reden is, dat hij 'er, van tijd tot tijd, eenige veranderingen in maakte. Het Lied is de XVJII. psalm , in welken die veranderingen, uit vergelijking met 2 samucl, op te maaken zijn. Ik zal mijne aanmerkingen op dezen.

Lof-