is toegevoegd aan uw favorieten.

Korte aanmerkingen over het Oude Testament. Voor ongeleerden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,634 korte aanmerkingen

Jerufalem terug , en was de eerde Hoogenpriester na de wederkomde des volks uit de Ballingfchap.

vs. 25. elkana.] Elk ziet, dat hier eene fout moet ingefiopen zijn, doch welke, of hoedanig te herdellen, weet ik niet. Uit de boeken van SAMüëL weten wij, dat de Vader van SAMüëL elkana heette.

vs. 28. vasni.] joëL 1 sam. VIII. i. Misfehien is de naarn joëL hier uitgevallen, en men moet lezen : „ De zoons van samtjol : joëL de eerstgeboren, en de tweede abi3."

De geflachtlijst vs. 25-28. wordt herhaald vs. 33-38. doch met eenige verandering, daor uitlating of invulling van geflachten.

vs, 32. Muzijk.] Vokaal- en Inftrumentaal.

vs. .39. Broeder asaf.] Broeder is hier Stamgenoot, gelijk meermaalen in deze lijst vs, 44. 48. enz.

vs. 50-53.] Met welk oogmerk deze geflachtlijst van aïron hier, bij verkorting,herhaald wordt,is mij onbekend.

vs. 54,] Deze lijst van de Steden aan de Priesters en Leviten afgedaan, moet vergeleken worden met jos. XXI. Deze vergelijking zal verfcheiden fchrijffouten, die in dezelve zijn ingefiopen, kunnen herdellen.

vs, 57. Vrij fteden.] Dit moest eigenlijk zijn Vrij* ftad, want Hebron is onder de volgende Steden alleen eene Vrijdad: doch, hetzelfde komt nog ééns voor vs. 67.

vs. 59. Afin.] Bij josua Ain. rs. 60. Allemeth.] Bij josua Almon. Dertien Steden.] Doch hier zijn 'er maar elf genoemd , twee, naamlijk Jutta en Gibeön, zijn dooide